About

  

Ik ben Cathy Ghyoot, afkomstig van Brugge, België en mijn kunst bestaat uit macrofotografie/Digital Art.

Voor m’n bloemenkunstwerken start ik met een uitgebreide fotoreportage waaruit 15 à 20 foto’s geselecteerd worden, foto’s van bloemen, grassen, granen, texturen en vloeistoffen, alles wat de natuur biedt.

Interactie en weerspiegeling van zonlicht en kunstlicht is een belangrijke factor en werkt heel inspirerend.

Daarna maak ik een digitale compositie van dit alles, opgebouwd met verschillende lagen. Ik werk met heel levendige kleuren, voeg diepte en reliëf aan het werk toe waardoor het lijkt of het schilderijen zijn, met een knipoog naar 17e eeuws behangpapier.

Voor mijn abstract werk maak ik gebruik van verschillende voorwerpen, materialen, patronen, vloeistoffen, verf… Ben dol op opgewekte kleuren dus belichting is van cruciaal belang in dit proces. Het is fascinerend om alledaagse onderwerpen te fotograferen en te transformeren in mijn “macrowereld”, soms zaken die we nauwelijks kunnen zien met het blote oog.

Mijn abstracte digitale werken bestaan uit meerdere lagen kleuren die ik vermeng zodat ze mooi in elkaar doorlopen. Daarna maak ik composities door fijne lijntjes te tekenen die door de kleurenmengeling lopen zodat ik één mooi en boeiend geheel bekom.

Keuze van output :

 • geprint op hoogwaardig fotopapier, samengevoegd tussen alu dibond en acrylglas, soms afgewerkt met een baklijst. Deze output zorgt voor een prachtige spiegeling en dieptezicht van kleuren en details.
 • gedrukte fine art door kunstenaar met passe-partout en lijst. Het kunstpapier geeft de werken een diepe scherpte en een heel mooi kleurenpalet.
 • textieldruk op frame : als alternatief voor het klassieke canvas biedt de fijne, soepel geweven stof een discreet gestructureerd, glanzend oppervlak. Het effect is levendiger en natuurlijker door de textuur van de stof.

Gegevens

cathy.ghyoot@gmail.com

www.cathy-ghyoot.com

Instagram @cathy.ghyoot

Exposities/publicaties

 • expositie Brugge - Belgium 2019
 • Art Fair Gent (België) 2019 - Le Petit Atelier Art Gallery - Spain
 • Art Fair Luxembourg 2019 - Le Petit Atelier Art Gallery – Spain
 • publicatie catalogus Art Fair Luxembourg 2019
 • expositie Gstaad (Switzerland) 2020 - artsFemin
 • publicatie International Art Magazine - Gallery M&Art agents Sweden
 • expositie Sint-Baafs-Vijve - Belgium - 2020
 • expositie “Art Connects Women” Dubai 2020 - ZeeArts Gallery
 • publicatie Art book “Women artists around the World 2020” Dubai
 • online expositie - Corriere dell’Arte (Modern and Contemporary Art Magazine (@corartmagazine) - Italy - 2020
 • expositie kunstgalerij “Answer to a wall” - Leuven - Belgium - 2020
 • expositie kunstgalerij “Tiny’s Galerie” - Lelystad – The Netherlands – 2020
 • Art Fair Monaco 2020 – Le Petit Atelier Art Gallery - Spain
 • expositie Sint-Baafs-Vijve – Belgium - 2020
 • expositie kunstgalerij “She Art Gallery” - Eindhoven – The Netherlands – 2020 (afgelast Covid19)
 • Mini-Art expositie “Maison Fleurie” – Belgium – 2021
 • expositie Topaze – Thermae Palace – Belgium – 2021
 • Art Fair Paris 2021 – Le Petit Atelier Art Gallery – Spain
 • publicatie catalogus Art Fair Paris 2021
 • Art Fair Brussel 2021 – Monat Gallery – Spain Madrid
 • Art Fair Milan (Unfair) 2022 – Monat Gallery – Spain Madrid
 • publicatie Goddess Art Magazine - 2022
 • expositie Monat Gallery – Spain Madrid - 2022
 • expositie digital mixed reality – M.A.D.S. Art Gallery – Milan + Fuerteventura – 2022
 • expositie San Matteo Museum – Arte Borgo Gallery - Italy - 2022
 • expositie Palazzo Della Cancelleria Vaticana - Italy (Rome) - Arte Borgo Gallery - 2022
 • expositie – M.A.D.S. Art Gallery – Barcelona – Casa Milà La Pedrera - 2022
 • International Prize Donatello – Borghese Palace – Florence – Italy - 2023
 • expositie Monat Gallery - Spain Madrid - 2023
 • expositie kunstgalerij Hondsdamme - Belgium - 2023
 • expositie Sint-Baafs-Vijve – Belgium - 2023
 • expoistie kunstgalerij ARTpoint Vlaanderen - Knokke - Belgium - 2024
 • expositie kunstgalerij Hondsdamme - Belgium - 2024

 

My name is Cathy Ghyoot, I’m from Bruges, Belgium and my art is macro photography/Digital Art.

For my flower artworks I start with making an extensive photo report from which I select 15 to 20 pictures, photos from flowers, grasses, grains, textures and liquids, everything nature offers. The interplay and reflection of sunlight and artificial light is a significant factor and works very inspiring.

Then I make a digital composition, built up with different layers. I love to work with vibrant colors, I add depth so that they look like paintings, with a nod to the 17th century wallpaper.

For my abstract artworks I work with different objects, materials, patterns, liquids, paint… I love vivid colors so illumination is very important in this process. It’s very exciting to take pictures of everyday natural subjects and transform them in my “macro world”, mostly things you can hardly see with the naked eye.

My abstract digital works consist of several layers of colors that I mix so that they flow into each other nicely. Then I make compositions by drawing fine lines through the color mixture so that I get a beautiful and fascinating work.

Choice of output :

 • printed on high-quality photo paper between aluminum dibond and acrylic glass, sometimes with a float frame. This output gives a beautiful reflection and interesting color depth.
 • printed fine art by artist with passe-partout and frame. The fine art paper gives the work an intense sharpness and a very nice color palette.
 • textile on frame : as an alternative to the classic canvas, the fine, smoothly woven fabric offers a discreetly structured, glossy surface. The effect is more vivid and natural due to the texture of the fabric.

Details

cathy.ghyoot@gmail.com

www.cathy-ghyoot.com

Instagram @cathy.ghyoot

Exhibitions and publications

 • exhibition Bruges - Belgium 2019
 • Art Fair Gent (Belgium) 2019 - Le Petit Atelier Art Gallery - Spain
 • Art Fair Luxembourg 2019 - Le Petit Atelier Art Gallery – Spain
 • publication catalogue Art Fair Luxembourg 2019
 • exhibition Gstaad (Switzerland) 2020 - artsFemin
 • publication International Art Magazine - Gallery M&Art agents Sweden
 • exhibition Sint-Baafs-Vijve - Belgium - 2020
 • exhibition “Art Connects Women” Dubai 2020 - ZeeArts Gallery
 • publication Art book “Women artists around the World 2020” Dubai
 • online exhibition - Corriere dell’Arte (Modern and Contemporary Art Magazine (@corartmagazine) - Italy - 2020
 • exhibition Art Gallery “Answer to a wall” - Leuven - Belgium - 2020
 • exhibition Art Gallery “Tiny’s Galerie” - Lelystad - The Netherlands – 2020
 • Art Fair Monaco 2020 – Le Petit Atelier Art Gallery - Spain
 • exhibition Sint-Baafs-Vijve - Belgium - 2020
 • exhibition Art Gallery “She Art Gallery” - Eindhoven - The Netherlands- 2020 (cancelled Covid19)
 • Mini-Art exhibition “Maison Fleurie” – Belgium – 2021
 • exhibition Topaze – Thermae Palace – Belgium – 2021
 • Art Fair Paris 2021 – Le Petit Atelier Art Gallery – Spain
 • publication catalogue Art Fair Paris 2021
 • Art Fair Brussels 2021 – Monat Gallery – Spain Madrid
 • Art Fair Milan (Unfair) 2022 – Monat Gallery – Spain Madrid
 • publication Goddess Art Magazine - 2022
 • exhibition Monat Gallery – Spain Madrid - 2022
 • exhibition digital mixed reality – M.A.D.S. Art Gallery – Milan + Fuerteventura – 2022
 • exhibition San Matteo Museum – Arte Borgo Gallery - Italy - 2022
 • exhibition Palazzo Della Cancelleria Vaticana - Italy (Rome) - Arte Borgo Gallery - 2022
 • exhibition – M.A.D.S. Art Gallery – Barcelona – Casa Milà La Pedrera - 2022
 • International Prize Donatello – Borghese Palace – Florence – Italy - 2023
 • exhibition Monat Gallery - Spain Madrid - 2023
 • exhibition Art Gallery Hondsdamme - Belgium - 2023
 • exhibition Sint-Baafs-Vijve – Belgium - 2023
 • exhibition Art Gallery ARTpoint Vlaanderen - Knokke - Belgium - 2024
 • exhibition Art Gallery Hondsdamme - Belgium - 2024